Activitats

Pedagogia | Música i Arts Plàstiques
Al desembre del 2004, Ester Pineda és nomenada professora de piano en el Conservatori municipal Jean-Philippe Rameau de París.

 

Conservatoire municipal Jean Philippe Rameau

3 ter rue Mabillon

75006 Paris

Tél : +33 (0)1 55 42 76 20

http://www.paris.fr/portail/Culture/

 

 

 

Directora artistica i consell en enginyeria cultural

 

Master de Transmission et Médiation Culturelle per l'Université Paris 8, Ester dedica una part de la seva activitat professional a la concepció de propostes artístiques en el marc de projectes interculturals a nievell nacional, europeu o internacional.